Why is my touch screen not responding?

Why is my touch screen not responding? - iPhone 3G

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe