power button is faulty and phone won't come on

power button is faulty and phone won't come on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe