Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

This tablet was released by Asus on July 2013. The model is also called ME173X. The tablet features a 7 in. display microSD card slot, a MicroUSB slot, and a headphone jack.

30 Vragen Bekijk alle

Why isn't my ASUS tablet charging

When hooked up to the charger it continues to say connect your charger.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

when connected o charge it shows on the screen a question mark on the battery

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nikila zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 719