How do I troubleshoot my new nexus 7 first Gen motherboard

I bought a motherboard and now my tablet just doesn't work what do I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe