Ga door naar hoofdinhoud

Eclipse MP3 Video Player Model: Eclipse-180G2 RD 4GB 2004-2011 Mach Speed Technologies

29 Vragen Bekijk alle

How to put videos to eclipse 180g2 4b mp3 player?

Downloading videos on an eclipse 180g2 mp3 player

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

This is simply because the Eclipse MP3 player does not read .AVI formatted videos. The videos must be in .AMV format. A good way to convert your .AVI videos into .AMV is to use FreeAMVConverter located at the following link. http://www.amvvideoconverter.net/. You can use this to convert your videos to .AMV format and then they should work.

Hope this helped.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jesse Minor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 461