paper stuck in printer, will not turn on

paper is stuck in printer and printer will not turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe