Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Part Number: DD11210 The TotalPond pump, which was designed for water gardening enthusiasts, circulates 210 gallons of water per hour, maintaining the ecological balance of small ponds. It is used in water garden less than 3 feet by 6 feet ponds and waterfalls to provide streams of water up to 7.8 feet high.

4 Vragen Bekijk alle

How do I get my pump to stop making bubbles?

My pump works but it makes bubbles.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

OPEN ALLE TABBLADEN

RAM-upgradekits voor Mac

Koop kits

Genoeg RAM
voor al je tabbladen

Koop kits

1 Antwoord

This is most likely due to a broken impeller, and the impeller assembly will need to be replaced. It could also be due to air locked in the pump housing, which is most likely due to the pump not be fully submersed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nicole Santana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 556