The Ricoh Camera KR-10 'winder mechanism' is broken, how do I fix it?

Film wound wrong direction when loading.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe