changing from alltel to verizon do I need to unlock?

new phone,has alltel lock need to change to verizon.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe