Ga door naar hoofdinhoud

Identifiable by model number I9001, also known as the Samsung Galaxy S 2011 Edition, released July 2011.

7 Vragen Bekijk alle

Samsung Galaxy S doesn't work?

Device does not work. Because of exposure to water.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 6
Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

ramdump mode cause force upload samsung Gt-i9001

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

lol this is my $!^&!!!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

penis $!^& vagina &&^&

door

Voeg een opmerking toe

I drop my phone and my phone is off

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bilel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 484