Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

Click wheel clicks, screen is just white

The device will sync with my computer and when i push buttons on click wheel and move my finger it clicks. However I have no idea what I am selecting. Sound is coming out of the headphone jack.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

This is an old question, but I think you will find “What do I do if screen is white?” very helpful!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Matt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 104