Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Kenmore 90 Series is a washing machine manufactured by Kenmore.

247 Vragen Bekijk alle

Not working at all

Just got a kenmore washer when I bought it I saw it work. Now that I got it home and hooked up it won't work at all. I hear the click when I pull the knob but nothing is working any tricks or tips?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

unplug it for 5 minutes to allow it to reset. This failing, use a multimeter to test the wall electrical socket.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Check your circuit breaker, too. That's what I just stumbled over - a tripped breaker.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 296