data plug won't plug in

my data plug won't plug in so it won't charge and i can't get the music off of it.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe