Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The 2013 edition of the Kindle Fire HD 7" tablet by Amazon. A budget edition of the new Kindle line, with a lower screen resolution than the HDX, and lacking the 2012's camera. Released October 2, 2013.

37 Vragen Bekijk alle

How to replace the cracked screen

how to step by step on replacing the broken screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hey Julie!

Here's our guide for this repair:

Kindle Fire Front Glass Panel Replacement

Hope all goes well,

Scott

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

julie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 314