Top Screen is tinted red and mirrored images

Help guys 3ds xl has red screen and mirrored images on he top screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe