What does it mean when my screen goes blank?

What does it mean when my screen goes blank?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe