I have lost the volume on all aspects email calls etc,

I have lost volume on my Nokia lumia 610 on all aspects , alarm email calls etc etc even though volume is set at max (30)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen