Ga door naar hoofdinhoud

The JIAYU F1 has a sleek 4.0 display and metal frame. Available in black and white as well as 8, 16, 32, or 64GB. Repair for this phone requires screwdrivers, prying tools and tweezers.

4 Vragen Bekijk alle

Why won't my app open?

I downloaded a new application but it won't open.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

That particular application may not be compatible with the phone’s operating system. Check the application store on your phone to find a compatible version of the application.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Delilah zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 194