Ga door naar hoofdinhoud

The JIAYU F1 has a sleek 4.0 display and metal frame. Available in black and white as well as 8, 16, 32, or 64GB. Repair for this phone requires screwdrivers, prying tools and tweezers.

4 Vragen Bekijk alle

Why won't my phone turn on?

After charging it overnight my phone still will not turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The battery could have no charge. To test the battery, connect your phone to the charger. If the phone does not charge, the battery will need to be replaced. Please see the [Battery Replacement Guide].

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Samantha Fruge zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 364