Ga door naar hoofdinhoud

A tasty fruit, orange in color. Not to be mistaken for an Apple. Repair is impossible, as getting into the device ruins it forever.

7 Vragen Bekijk alle

I dropped my Orange in water

Help! I dropped my orange in water. What do I do? Is it safe to use?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Make sure to clean with ISO alcohol or it might cause corrosion..

If you want to post to me I have 100% success rate with orange and water damage

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Trevor McClellan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 185