Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The HTC ThunderBolt was the first 4G LTE smartphone on the Verizon Wireless network.

5 Vragen Bekijk alle

TB wont recognize any SD card

suddenly unmounted my SD card and I pulled it out then install it back and it worked again for 3 or 4 times last week.

TB wont read it or other one too at last time and got a Blank SD card on notification bar.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

OPEN ALLE TABBLADEN

RAM-upgradekits voor Mac

Koop kits

Genoeg RAM
voor al je tabbladen

Koop kits

1 Antwoord

htc thunder bolt tnks

Update (12/14/2016)

tnks htc thunder bolt

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ameen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 113