Ga door naar hoofdinhoud

The HTC ThunderBolt was the first 4G LTE smartphone on the Verizon Wireless network.

5 Vragen Bekijk alle

TB wont recognize any SD card

suddenly unmounted my SD card and I pulled it out then install it back and it worked again for 3 or 4 times last week.

TB wont read it or other one too at last time and got a Blank SD card on notification bar.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

htc thunder bolt tnks

Update (12/14/2016)

tnks htc thunder bolt

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Ameen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 109