Ga door naar hoofdinhoud

This tablet is 9.09" high, 6.21" wide, 0.34" thin, and was released on October 2nd, 2011. Its Model Number is GT-P7310.

7 Vragen Bekijk alle

Why does the screen look messed up after resuming from standby?

After resuming from standby, the screen will not properly turn on. It keeps flickering and going black.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

There could be a software malfunction. Soft reset the device.

Follow this link for the steps: Troubleshooting Page

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

Could be a problem of the ram, try to reset the P.R.A.M

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dan D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 241