Ga door naar hoofdinhoud

Model A1040 / 10, 15, 20, 30, or 40 GB hard drive / four touch-sensitive LED backlit buttons above touch wheel

95 Vragen Bekijk alle

Why won't it sync with my computer?

My iPod plays, but I am unable to sync with my computer. I use the same cable and computer to sync my iPhone and there is nop problem.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
1 Opmerking

Can it be discovered by iTunes?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Could be bad/loose port

see: Connector port not fully functional

If this answer is acceptable please return and mark it.

Good Luck,

N.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

alan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,478