Ga door naar hoofdinhoud

The Black and Decker 3-Cup Rice Cooker is a basic rice cooker with a capacity for 3 cups of water and rice.

6 Vragen Bekijk alle

Why does the lock switch not lock?

The lock switch is not locking, thus the machine is not heating up and not cooking my rice!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The lock switch is not locking because the spring is out of place. You might want to replace the spring. Refer to the spring replacement guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aaron Garcia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 1,344