Ga door naar hoofdinhoud

Why does my iBook g4 freeze after start up

My iBook g4 freezes soon after start up.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Welcome to iFixit! There are myriad reasons. With such a brief description of the problem it will be difficult to diagnose.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Have you tried booting it from the OS installation CD? If you can do that, you should open Disk Utility from the disc and run it against the harddrive. It could be that the drive is dying.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

go here http://macintoshhowto.com/hardware/how-d...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jim tiano zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 3,515