Ga door naar hoofdinhoud

The Motorola 120c is a durable phone from Motorola’s V series.

1 Vragen Bekijk alle

Why won't my Motorola 120 recharge?

My phone won't recharge. I replaced the battery-nothing. I replaced the recharger--nothing. What to do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I have same problem. charger port seems to be shot. bought new charger,didnt work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jennifer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 121