Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The BlackBerry Z10 is a touchscreen-based smartphone developed by BlackBerry, previously known as RIM.

77 Vragen Bekijk alle

Does the camera have a Zoom option?

You want to take better quality photos. You also like clear shots, simply by taking a closer look.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Yes it does! It is your basic touch screen zoom method, just pinch your fingers against the screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Emie Lou Cruz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 117