Ga door naar hoofdinhoud

First generation Apple iPad with Wi-Fi, available with 16, 32, or 64 GB. Model Number A1219. Repairs are straightforward and do not require heat.

124 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace the 16GB flash to 64 GB?

How much will it cost to replace the 16 GB nand flash to a 64GB flash? Anyone offering that fixing of that 64 GB flash memory?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Bad luck. I think it's hardwired (soldered to the logic board).

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

john zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,100