Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Samsung Galaxy S4, model i9505, features a 13-megapixel rear camera, and a 5-inch 1080p display.

649 Vragen Bekijk alle

What is the fastest and easiest way to take out loca glue

are there different methods of cleaning it after removing the screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Try "Contact cleaner" spray, its not expensive but effective.

You can also use olive oil, works slowly but it works.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

I use a spray gel version of goo gone. it works quite well if you let it sit for 20 min and remove with a plastic razor blade it will not harm the lcd.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Subba zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 125