Ga door naar hoofdinhoud

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Model No. A1366 / 8 or 16 GB capacity

202 Vragen Bekijk alle

It is frozen and it won't do anything

It is not rebooting.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I recommend resetting your iPod. If that doesn't work, I recommend restoring your iPod to factory settings.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dean zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 123