Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair your Dyson DC 14 vacuum cleaner with a part replacement guide.

44 Vragen Bekijk alle

Brush bar is extremely noisy

If I use the telescope handle, it works fine but when I want to vacuum the floor and I turn on the brush bar, it's extremely loud; like it's screaming.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

2 Antwoorden

If your Dyson vacuum is emitting an unusual smell, see the Dyson Ball Animal Emits Unusual Smell or Noise problem page for possible causes and solutions.

No guarantees, but mine was producing a loud screeching noise also.

I removed the brush bar and cleaned the ends where it contacted/mounts in the head.

I then used petroleum jelly (very, very lightly so as not to create a gunky mess) around these contact points where there is a lot of friction.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I had to replace the brush bar motor

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jsifferath zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 6

Afgelopen 7 dagen: 79

Afgelopen 30 dagen: 287

Altijd: 5,003