Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Final generation of the Pontiac Grand Am.

139 Vragen Bekijk alle

speedometer stopped working on 2005 Pontiac Grand Am

The speedometer needle moves on engine startup but not during movement of the car. All other instrument cluster needles move OK. Odometer is not recording any increase in mileage during movement of the car.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Theo, this is most likely a problem with the instrument cluster or the speed sensor. Instrument clusters made after 2000 have Stepper Motors to drive all the gauges including the speedometer. I'd start with the speed sensor since it is a lot cheaper. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Theo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 1,320