Ga door naar hoofdinhoud

Final generation of the Pontiac Grand Am.

137 Vragen Bekijk alle

speedometer stopped working on 2005 Pontiac Grand Am

The speedometer needle moves on engine startup but not during movement of the car. All other instrument cluster needles move OK. Odometer is not recording any increase in mileage during movement of the car.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Een opmerking toevoegen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Theo, this is most likely a problem with the instrument cluster or the speed sensor. Instrument clusters made after 2000 have Stepper Motors to drive all the gauges including the speedometer. I'd start with the speed sensor since it is a lot cheaper. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Theo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 20

Altijd: 1,224