Ga door naar hoofdinhoud

Released in 1999, successor to the original PowerMac G3, 300-450 MHz, 64 or 128 MB of RAM, 6 or 12 GB HDD

16 Vragen Bekijk alle

Schematic/manual for repairs and installations?

For adding memory, storage, etc, I need a schematic or instruction manual for this 1998 computer. A long internet and phone search hasn't turned up anything.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's lots of information on your Beige G3: http://lowendmac.com/1998/beige-power-ma...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

The PDF on this machine is 648 KB. If you need it, click on my icon and email me and I'll send it to you as an attachment.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hindy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 850