Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Samsung Galaxy S4, model i9505, features a 13-megapixel rear camera, and a 5-inch 1080p display.

648 Vragen Bekijk alle

Samsung galaxy note 2 is dead

Samsung galaxy note 2 is dead

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Did you try charging it back up? If your unable to recharge it than try using another charger or buy a new battery for it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sirak zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 141