Ga door naar hoofdinhoud

Android 4.0 tablet for children/ blue back cover and white face/ released 2012

25 Vragen Bekijk alle

Kurio 7 Replacement Parts

Where can I find replacement parts for the Kurio 7 if I am having trouble locating them?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

On each replacement guide we provide a link on where to purchase all the replacement parts used for that guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eric Rice zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 1,309