Ga door naar hoofdinhoud

The Mac Pro First Generation is an Intel Xeon-based workstation computer manufactured by Apple Inc. The first generation model includes the machines from 2006 through 2008.

306 Vragen Bekijk alle

How to replace a power supply

How do you replace a power supply in a g5 mac pro?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1

Commentaar:

Do you mean the Power Mac G5? All Mac Pros have been Intel only.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If you are asking about a G5 PPC Powermac here is a link to a site with many useful maintenance videos for the G5. Ralph

http://www.youtube.com/watch?v=kzy26joTV...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

eddy quesnel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 5,651