Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Fifth generation of iPhone. Repair of this device is straightforward, and requires screwdrivers, prying tools, and patience. GSM/CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.

3041 Vragen Bekijk alle

SIM card removable required?

When replacing the battery, should I remove the SIM card?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Removing the SIM card and/or SIM card tray is not necessary when replacing the battery on an iPhone 4 or 4S.

The battery is on the other side of the device from the SIM card, you only need to remove the back panel and disconnect the battery connector before actually replacing the battery.

You can find a guide here - iPhone 4S battery replacement guide

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Thanks for your help!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Beverly zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 83