Ga door naar hoofdinhoud

Model A1040 / 10, 15, 20, 30, or 40 GB hard drive / four touch-sensitive LED backlit buttons above touch wheel

95 Vragen Bekijk alle

color screen on iPod

Can a color screen be placed on a third generation iPod

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

no,the screens are different, the firmwares are also different (the firmware includes the graphics and other color informations)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

nice answer +

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

david carless zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 600