Ga door naar hoofdinhoud

Samsung model PL20 14.2 mega-pixel point-and-shoot camera.

5 Vragen Bekijk alle

My lens go in whene I put it on

every time i do my camara on its lens goes in again

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

PC Laptop batterijen

Een snelle fix voor een grote boost.

Nu winkelen

PC Laptop batterijen

Een snelle fix voor een grote boost.

Nu winkelen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Jacobus, sounds like you have a stuck lens. The signs of that are when you turn the camera on, the lens extracts and then retracts again and the camera may turn off. You could try these tricks and if those don't work, you may have to replace the lens. Here is the guide for that. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Jacobus zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 224