Ga door naar hoofdinhoud

The Nokia N9 is a smartphone made by Nokia running on the Linux-based MeeGo "Harmattan" mobile operating system.

15 Vragen Bekijk alle

Screen is cracked and it won't turn on

I have a cracked screen nokia n9 is there anyway to fix a phone like that? It's an internal memory phone the screen is broke and it won't turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I think you may have damaged your LCD while dropping it or the cable became undone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Collin Johnson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 1,130