Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

93 Vragen Bekijk alle

I can't remove #00 Philips screws

I have 3 ipod minis partially disassembled but can not break the small Philips loose. I'm afraid of stripping the screws.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try putting a piece of shrink wrap tubing or a rubber band over the screwhead first. Otherwise, use a dremmel or file to cut a slot in the head, and use a flathead screwdriver.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

phartking2 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 328