Ga door naar hoofdinhoud

Hewlett-Packard began manufacturing personal laptop computers in 1993.

1824 Vragen Bekijk alle

How to remove the back cover of my HP Pavilion G6 laptop?

how to remove the back cover of my laptop

display is not working properly only white with lines

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

jkoselito, I suggest that you download the service manual from here. Page 72 will tell you how to replace the LCD. Hope this helps, good luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

joselito zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 671