Ga door naar hoofdinhoud

The Black N Decker Toast R Oven TRO200 is a 4 slice under counter toaster oven with bake and toasting capabilities.

8 Vragen Bekijk alle

Where can I find a timer knob?

My knobs are not the handy "D" type, but slot-type. The shaft is operable with a standard screw driver, an awkward act for tool-challenged household members. ''Universal" type knobs don't seem to work.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Stick a couple of picks in the slot and super glue into place. A large paper clip would also work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Archie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 595