Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.

1235 Vragen Bekijk alle

PS4 Blinking Blue problem

i just got my new ps4

i connected the hdmi,and power cable.

the PS4 is Blinking Blue light, and never changed

i tried changing the tv, power cable, hdmi cable, and finally i made sure the hard disk is connected well but unfortunately nothing changed,

any advice plz

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

Try booting to safe mode. If that doesn't work, call Sony and they will send you a new one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Remember for Sony to send you a new one you will need the purchase receipt - well, if you live in the UK you will. Bought one sealed in its box with this problem from a Christmas fund raiser at a local church and Sony do not want to know.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mokhtar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 882