Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Nintendo handheld device released February 2011, identified by model number CTR-001.

409 Vragen Bekijk alle

Will not power up

My son dropped his 3ds and now it wont power up. The light comes on to charge but it will not come up. Any ideas?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

By power up do you mean it wont light up? Maybe it's the LCD that broke or went bad. If it shows it charges then it should be working, except the LCD.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Art zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 266