Ga door naar hoofdinhoud

A portable e-book reader developed by Amazon. Repair is straightforward and requires only prying tools and screwdrivers.

55 Vragen Bekijk alle

Can paperwhite play movies

can you play movies on a paperwhite

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
3 opmerkingen

i dont know hope some1 can find way if so plz tell me

door

No, it can't. It's only meant for reading books.

door

No, it won't. It's only meant for reading books. https://internetspeed.onl/

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Not really...

The issue is the way this display technology works is not fast enough for movies. Besides the Kindle with this display was designed as a reader only. It can do small animated gifs

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

steven Stillman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 11,774