Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

88 Vragen Bekijk alle

No sound after replacing battery

I replaced my battery and the screen is on like it's playing music but when I put my headphones on there is no sound. Could I have damaged the board when replacing the battery?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Hi sharon

Just check the cable of your headphone using it on another system or try to install the Audio Driver from the Motherboard CD. I thing if your Motherboard have damaged then you have also so many problems.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

sharon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 95