Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Captivate is a USA-exclusive flagship Android phone in the Galaxy S class of devices, released by Samsung in March 2010 for use on the AT&T network. Identifiable by model number SGH-I897.

17 Vragen Bekijk alle

I need help with my phone

My phone won't turn on..the screen won't come on but when I push the on/off the keyboard goes on bit not the screen...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like your screen is dead.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Angel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 92