Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for Kenmore Microwaves.

182 Vragen Bekijk alle

Microwave starts, display shows time countdown but does not heat.

Model 565.60502990. Was built in august of 1999.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No one here will work on these as they are to dangerous. It's 14 years old now any very cheap to replace.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daniel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 485