Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Super Nintendo Entertainment System (SNES), or simply the Super Nintendo, is a 16bit gaming console released by Nintendo in 1990. The Super Nintendo was one of the best sellers of its time and still has a large fanbase today.

92 Vragen Bekijk alle

Will controllers from a PAL console work on an NTSC console?

The console's have noteable physical differences, but the controller port appears to be the same. Will They?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Yes, they should work, definitely, there should be NO difference in the controllers!

Was dit antwoord nuttig?

Score 5
Voeg een opmerking toe

I have used both NTSC and PAL controllers on my NTSC console. Both work fine.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris Green zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,737